Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat is het Jongerenloket Westfriesland?

Het Jongerenloket is voor jongeren uit Westfriesland van 16 tot 27 jaar. Wij zetten ons in om jongeren te begeleiden bij het vinden van een opleiding, werk of het aanvragen van een uitkering.

Het jongerenloket Westfriesland is een samenwerking tussen RMC Westfriesland en WerkSaam Westfriesland (namens de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) en het UWV en Stichting Leerzaam.

Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Jij, je ouders of begeleider kunnen contact met ons opnemen. Dat kan door bij ons binnen te lopen voor een gesprek, maar ook via telefoon, whatsapp, email en het contactformulier op deze website. We helpen en begeleiden je alleen als je dit zelf wilt. Dan registreren wij jouw gegevens in onze systemen, omdat ze nodig zijn voor onze dienstverlening.

Welke gegevens gebruiken wij?

We registreren je voornaam, achternaam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer en de reden van je aanmelding. Ook registeren we de naam van je ouder of begeleider, emailadres en telefoonnummer als die contact met ons hebben opgenomen.

Het kan zijn dat je na de intake en ons advies verdere begeleiding nodig hebt. Voor deze verdere begeleiding zijn meer gegevens van je nodig, zoals gevolgde opleidingen, werkervaring, redenen van verzuim of uitval en de genomen stappen.

RMC Westfriesland zorgt voor verdere begeleiding van jongeren in Westfriesland tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en weer een opleiding willen volgen. WerkSaam zorgt voor verdere begeleiding van jongeren in Westfriesland die op zoek zijn naar werk of een bijstandsuitkering willen aanvragen.

Externe partijen

In overleg met jou, kunnen wij jouw gegevens delen met partijen zoals het UWV, scholen en andere organisaties die kunnen helpen bij het vinden van een opleiding of werk. Als het nodig is zorgen we dat je wordt doorverwezen zodat je de juiste zorg of hulp krijgt.

Wie kan jouw gegevens inzien?

De jongerenadviseurs van RMC Westfriesland en WerkSaam Westfriesland kunnen jouw persoonsgegevens inzien.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Zolang wij je helpen, staan je gegevens in onze systemen. Daarna zijn wij op basis van de Archiefwet verplicht om je gegevens nog een bepaalde periode te bewaren. Na die periode verwijderen we jouw gegevens.

Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Deze zijn uitgelegd op de website https://www.hoorn.nl/persoonsgegevens-aanpassen. Via deze pagina kun je ook een verzoek doen om gebruik te maken van je rechten.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Als je vragen of twijfels heb over hoe we omgaan met persoonsgegevens, kun je via privacy@hoorn.nl contact opnemen met deze functionaris.