Ga in gesprek

Bespreek je twijfels eerst met je mentor of met een loopbaanadviseur. Kijk samen wat de mogelijkheden zijn. Misschien kun je tips krijgen of iets afspreken waardoor je weer plezier krijgt in de opleiding. Het kan ook zijn dat je toch een andere studie zoekt of misschien een leerwerktraject wilt volgen.

Vinden jullie samen geen oplossing? Kom dan eens bij ons langs voor advies. Wij denken graag met je mee.

Voor en na je 18de

Tot je 18de heb je een zogeheten kwalificatieplicht. Dit betekent dat je naar school moet (leerplichtig bent) als je jonger bent dan 18 en nog geen startkwalificatie hebt gehaald. Je mag dus niet zomaar stoppen met school voordat je een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 hebt behaald. Een vmbo-diploma telt niet als startkwalificatie.

Na je 18de is stoppen zonder startkwalificatie ook niet verstandig. Kijk voor meer informatie op onze pagina Stoppen met school. Hier vind je ook meer informatie over praktische zaken als je wel besluit te stoppen.